Implementeer succesvolle veranderstrategieën

De Behavior Change Tool helpt mensen en organisaties met het doorlopen van de eerste stappen van een gedragsveranderingstraject. Van het concretiseren van het doelgedrag tot het selecteren van gedragstechnieken.

Om gedrag te veranderen moet je begrijpen op welke manier het tot stand komt.

Het analyseren van gedrag is een tijdrovende maar cruciale stap. De Tool helpt je om de analysefase van het wetenschappelijk onderbouwde Behavior Change Model snel en gestructureerd te doorlopen, voor een duurzame veranderstrategie.

Hoe het werkt

De Tool biedt psychologische factoren en interviewvragen aan, geordend per thema, vanuit waar de gebruiker zelf interviews kan afnemen bij de doelgroep. Aan de hand van de inzichten die komen uit de interviews helpt de Tool vervolgens met het kiezen van de meest passende interventietechnieken. Zo ga je in een fractie van de gebruikelijke tijd van doelanalyse naar techniekselectie.

De Tool is ontwikkeld door gedragsexperts van de Behavior Change Group. Deze nemen de gebruiker tijdens elke stap van het Behavior Change Model als het ware aan de hand mee door alle beschikbare kennis van gedragsverandering.

Stap 1 Doelanalyse

Van een breed doel naar een concrete doelgedraging

Naar welke situatie wil je toe? Wat zou het traject moeten oplossen of teweegbrengen? Wat is het doel en de doelgroep? De uitkomsten van de doelanalyse vormen de basis van je gedragsveranderingstraject.

Stap 2 Factoren bepalen

Selectie van onderzoeksfactoren

Om tot een effectieve interventie te komen, wil je weten aan welke knoppen je moet draaien. In deze stap bepaal je welke – door ons geselecteerde – factoren je meeneemt in jouw onderzoek.

Stap 3 Kwalitatief onderzoek

Selectie van onderzoeksfactoren

Om te bepalen wat de invloed is van de meegenomen factoren op jouw doelgedrag, ga je in gesprek met stakeholders, experts en de doelgroep. In deze stap krijg je voorbeeldvragen die je helpen bij het voeren van deze gesprekken.

Stap 4 Belang inschatten

Welke factoren zijn belangrijk?

Naar aanleiding van je onderzoek kun je een betere inschatting maken welke factoren van toepassing zijn op jouw doelgedrag. In deze fase ga je elke factor langs om te bepalen of ze relevant zijn.

Stap 5 Techniekenselectie

Koppeling gedragstechnieken

In deze stap koppel je bewezen gedragsveranderingstechnieken aan de factoren die je hebt geselecteerd. Wanneer je met behulp van deze technieken effectief op de factoren uit je onderzoek inspeelt, kun je het grootste gedragseffect verwachten.

De voordelen op een rijtje

Alle informatie voor het analyseren van je doelgedrag op één plek

Bespaar tijd door precies te weten waar je moet beginnen en welke stappen je moet doorlopen

Ondersteuning bij het maken van keuzes binnen elke stap

Resultaat: een complete en wetenschappelijk onderbouwde veranderstrategie

Probeer het uit!

Vraag gratis een demo aan en ga in gesprek met een van onze gedragsexperts.