Menselijk gedrag is niet te vereenvoudigen tot een aantal eenvoudige concepten. Het is de eindeloze complexiteit van relaties die ieder mens maakt tot wat hij of zij is. Wij vinden menselijk gedrag fascinerend!
Als jij als organisatie optimaal om wilt gaan met gedrag, is het van belang om beide kanten van gedrag serieus te nemen. Enerzijds de mystieke en ongrijpbare kant en anderzijds de voorspelbare en beïnvloedbare kant.

Wij bieden initiaties aan, die je introduceren in de mystieke wereld van menselijk gedrag. We nemen je mee in de state-of-art van de wetenschap rond gedragsverandering en helpen je om op waarde te schatten wat wel en niet kan met gedragsverandering, wat een ideale vorm is en we dragen er zorg voor dat je gedurende het hele proces geïnspireerd blijft. Kortom: inspiratie & effect.

We delen de inzichten en kennis, de vaardigheden en de kunde, en ten slotte de inspiratie die nodig is om echt het maximale uit gedragsverandering te halen.

De organisatie, de processen, de mensen. Wij maken samen met jou kwartier;
Waar liggen jouw kansen en uitdagingen?

Ons netwerk bestaat uit integere vakmensen op het gebied van gedragsverandering: een groep koplopers, die het veld vormgeven!

Effectieve organisatieverandering. Door veranderingen op de juiste manier in te richten, stimuleren we pro-activiteit en samenwerking.

Borg expertise van gedragsverandering binnen jouw organisatie met een GedragsLab.