GedragsLab in jouw bedrijf?

GedragsLabs zijn – naast het geven van opleidingen in de Behavior Change Academy – onze core business. Een GedragsLab ondersteunt medewerkers bij het zelfstandig stimuleren van gewenst gedrag.

Wat houdt een GedragsLab in?
Twee ervaren gedragspsychologen van Behavior Change Group zijn één dag per week op locatie aanwezig in het GedragsLab. Het GedragsLab fungeert als een loket: medewerkers komen langs met hun gedragsveranderingsvraagstukken en krijgen hier hands-on advies en begeleiding, om vervolgens zelf met deze vraagstukken aan de slag te gaan. Tijdens hun trajecten blijven de medewerkers continu in contact met het GedragsLab. Hierdoor leren zij steeds meer over hoe de mens denkt/werkt en hoe gedrag stap-voor-stap te veranderen is met het Behavior Change Model.

Wat levert het op?

  • De laatste wetenschappelijke kennis is direct toepasbaar binnen uw organisatie
  • Werknemers leren van ervaren gedragsveranderaars stap-voor-stap gedrag te veranderen
  • Op korte termijn genereren we volop best practices om de werking van gedragsverandering binnen uw organisatie te bewijzen
  • Geen tijdelijke opleving, maar borging van gedragswetenschappelijke kennis en expertise binnen uw organisatie op de lange termijn

Rol van BCG
In het begin van het proces speelt Behavior Change Group een grote rol binnen het GedragsLab. Onze gedragsexperts leren medewerkers hoe ze een gedragsveranderingstraject doorlopen, dit zorgt voor steeds meer opbouw van kennis en ervaring binnen de organisatie.

Tijdens deze gedragsveranderingstrajecten komen high potentials bovendrijven. Deze high potentials geven we extra aandacht en opleiding (bijvoorbeeld binnen onze Behavior Change Academy), zodat zij op termijn de rol van gedragsexpert kunnen gaan vervullen. Op het moment dat zij hier klaar voor zijn, maken wij een terugtrekkende beweging.

Neem contact met ons op