Verbale en non-verbale technieken

De directe manier is bijna altijd de meest effectieve manier. Interpersoonlijke beïnvloeding gaat over een-op-een beïnvloeding en alles wat hierbij komt kijken. Niet alleen verbaal inhoudelijke technieken zijn hier van belang, maar denk ook aan: volume, taal-intensiteit, emotie en authenticiteit. Mogelijk nog belangrijkere aspecten van beïnvloeding zijn de non-verbale aspecten, zoals houding, oogcontact, gezicht expressies, imitatiegedrag en aanraking.

Neem contact met ons op