Wij fascineren ons voor menselijk gedrag. Gedrag is niet te vereenvoudigen tot een aantal simpele concepten. Gedrag is zowel voorspelbaar als onvoorspelbaar. We herkennen gedrag en zijn tegelijkertijd verbaasd. Als jij als organisatie optimaal om wilt te gaan met gedrag, is het van belang om de beide kanten van gedrag serieus te nemen. Enerzijds de mystieke en ongrijpbare, doch fascinerende kant en anderzijds de voorspelbare en beïnvloedbare kant van gedrag.

Wij, van de Behavior Change Group, bieden een initiatie aan in de duale wereld van menselijk gedrag. We nemen je mee in de state-of-art van de wetenschap rond gedragsverandering. We helpen je om op waarde te schatten wat wel en niet kan met gedragsverandering, wat een ideale vorm is en we dragen er zorg voor dat je gedurende het hele proces geïnspireerd blijft. Kortom: inspiratie & effect.

We delen de inzichten en kennis, de vaardigheden en de kunde, en tenslotte de inspiratie die nodig is om echt het maximale uit gedragsverandering te halen.

De organisatie, de processen, de mensen. Wij maken samen met jou kwartier;
Waar liggen jouw kansen en uitdagingen?

The Behavior Change Group is dé verzameling van integere vakmensen op het gebied van gedragsverandering: een groep koplopers, die het veld vormgeven!

© Copyright - Behavior Change Group